GENERAL EMPLOYEES

 

   

 

Ser No

Name

Designation

Contact No

1

Md Azaz

Driver

8521213708

2

Mr Dharam Pandit

Driver

9708153156

3

Mr AK Prasad

Driver

9973133716

4

Mr BK Sonar

GE

9771174259

5

Mr Sugreem Thakur

GE

9031161790

6

Mr P Choudhary

GE

9471039553

7

Mr Raj Kumar Ram

GE

9576854166

8

Mr Shambhu Rajak

GE

9708153166

9

Mr Vinod Kumar

GE

9708006072

10

Mr Pramod Pandit

GE

9801042108

11

Mr Ram Niwas Prasad

GE

9031182871

12

Mr  Raja Soren

GE

9708006090

13

Mr Ram Krishna Roy

GE

9708153565

14

Mr Rajesh Sahani

GE

8083069685

15

Mr Rajesh Kumar Sah

GE

9801421887

16

Mr Kanhaiya Kr Singh

GE

8083322125

17

Mr Ajay Kumar Singh

GE

9504150111

18

Md Muzaffar Imam

GE

9031151211

19

Mr Ramparvesh Kumar

GE

8877861453

20

Mr Dharmender Kumar

GE

9576854166

21

Mr Vinod Kr Gorka

GE

9031161806

22

Md Badrul Islam Barbhuiya

GE

8521304448

23

Mr Kundan Kumar

GE

9570323921

24

Mr Satyender Kr Singh

GE

9431453714

25

Mr Raghunandan Kumar

GE

9708006083

26

Mr Sunil Kumar Mishra

GE

9470051503

27

Mr Nagender Sharma

GE

9196197681

28

Mr Yadunandan Prasad

GE

9955562578

29

Mr Dharmendra Kumar

GE

9801579168

30

Mr Uday Kumar Mahto

GE

7352612756

31

Mr Gulshan Verma

GE

8235911675

32

Mr Anil Kumar Varma

GE

8877256661

33

Mr Bhishm Prasad

GE

8651116285

34

Mr Surendra Kumar Savita

GE

9939291506

35

Mrs Pinki Kumari

GE

N/A
36
Mr Chhedi Baitha
GE
9507762964

37

Mr Pramod Kumar Singh

GE

9097709792

38

Mr Miraz Ali

GE

9304451713

39

Mr Madan Kumar

GE

7991162340