ALUMNI

To be updated soon ...

 

 

 

S U M M A R Y

Ser
Year
No of Passout Cadets
1
2009-10
50
2
2010-11
84
3
2011-12
55
4
2012-13
56
5
2013-14
55
6
2014-15
76
7
2015-16
48
8
2016-17
59
9
2017-18
54

 

 

 

 

 

SEVENTH BATCH DETAILS

PASSOUT CADETS : XII - A : 2016-17

CLASS TEACHER : Mr Manish Kumar

 

Sr.No.
School No
Name of Cadets
House
Date of Birth
Category
1
493
Arun Kr Rajak Vaishali    
2
498
Amzad Hussain Vaishali    
3
500
Abhishek Kr Srivastava Takshila    
4
501
Satyam Kumar Gandhara    
5
502
Ritu Raj Vikramshila    
6
503
Manjit Kumar Vaishali    
7
510
Atul Sarkar Vikramshila    
8
511
Nikhil Singh Vaishali    
9
517
Ravi Ranjan Gandhara    
10
518
Sanjeev Kumar Vikramshila    
11
521
Ankit Kumar Gandhara    
12
522
Bhanu Pratap Patel Vikramshila    
13
526
Ved Prakash Pandey Vikramshila    
14
530
Avnish Kumar Vikramshila    
15
531
Mohit Kumar Vaishali    
16
533
Shubham Kumar Gandhara    
17
534
Abhishek Verma Vikramshila    
18
535
Anil Kumar Vaishali    
19
536
Nilesh Kr Singh Takshila    
20
539
Somit Anand Vaishali    
21
546
Vidya Sagar Kumar Vikramshila    
22
549
Raja Babu Gandhara    
23
774
Kumar Gaurav Gandhara    
24
775
Sarthak Prakash Vikramshila    
25
791
Mayank Kumar Gandhara    
26
792
Shantanu Jayaswal Gandhara    
27
793
Rohit Ranjan Vaishali    
28
805
WD Lama Takshila    
29
967
Yash Bhardwaj Vikramshila    

 

 

 

SEVENTH BATCH DETAILS

PASSOUT CADETS : XII - B : 2016-17

CLASS TEACHER : Mr SK Biswal

 

Sr.No.
School No
Name of Cadets
House
Date of Birth
Category
1
491 Prabhat Ranjan      
2
496 Suraj Kumar       
3
499 Nitesh Kumar       
4
505 Suman Kumar       
5
506 Prakash Kumar       
6
508 Nikhil Chandra      
7
509 Yash Aryan      
8
512 Raushan Raj      
9
513 Rakesh Kumar       
10
514 Ankesh Raj      
11
515 Laukesh Kumar      
12
516 Nayan Kumar      
13
519 Praveen Kumar      
14
524 Dhananjay Kumar      
15
525 Bittu Kumar      
16
527 Prasant Kumar       
17
528 Ashish Kumar       
18
529 Rohit Kumar       
19
532 Aditya Kumar       
20
537 Awanish Kumar      
21
538 Sumit Kumar      
22
541 Rohit Kumar      
23
542 Anurag      
24
543 Vivek Anand      
25
545 Shubham      
26
547 Amit Kumar       
27
548 Pradeep Kumar      
28
762 Ashish Verma      
29
777 Ashutosh Kumar      
30
779 Vaibhav Kumar      

 

 

 

 

 

 

 

 

SIXTH BATCH DETAILS

PASSOUT CADETS : XII - A : 2015-16

CLASS TEACHER : Mr S K Biswal

 

Sr.No.
School No
Name of Cadets
House
Date of Birth
Category
1
366
Kundan Kumar
Gandhara
18.04.1998
SC
2
367
Ravi Raj
Vaishali
11.08.1997
SC
3
370
Prince Kumar
Vaishali
30.06.1998
Gen
4
380
Raman Kumar
Vaishali
15.11.1997
Gen
5
385
Rahul Kumar
Vaishali
05.10.1997
Gen
6
387
Bittu Kumar
Gandhara
09.04.1998
Gen
7
388
Shivam Kumar
Vaishali
10.03.1998
Gen
8
390
Rohan Kaushal
Vaishali
18.10.1997
SC
9
392
Vivek Kumar Anand
Gandhara
08.07.1997
ST
10
393
Ranjan Kumar
Gandhara
07.07.1997
Gen
11
395
Anand Mohan
Vaishali
20.07.1997
Gen
12
397
Avinash Kumar
Gandhara
07.10.1997
Gen
13
400
Uday Kumar
Vaishali
08.07.1997
ST
14
402
Abhishek Kumar
Gandhara
05.02.1998
SC
15
407
Rohit Kumar
Gandhara
22.07.1997
Gen
16
412
Prince Kumar
Gandhara
16.12.1997
Gen
17
413
Saurabh Kr. Singh
Gandhara
08.10.1997
Gen
18
420
Avinash Kumar
Vaishali
05.08.1997
Gen
19
422
Vivek Ranjan
Gandhara
13.03.1998
OSS (Def)
20
555
Amit Kumar
Vaishali
05.06.1998
SC
21
562
Kamlesh Kumar
Gandhara
25.03.1998
Def
22
564
Ranjan Kumar
Vaishali
03.10.1997
Def
23
565
Suraj Kumar
Vaishali
04.08.1997
Def
24
578
Vivek Kumar Rai
Gandhara
06.07.1997
Gen
25
638
Ankit Anand
Gandhara
05.03.1998
Gen
26
642
Kumar Ujjwal
Vaishali
02.07.1997
Gen

 

SIXTH BATCH DETAILS

PASSOUT CADETS : XII - B : 2015-16

CLASS TEACHER : Mr SK Bandhu

 

Sr.No.
School No
Name of Cadets 
House
Date of Birth
Category
1
365
Ajay Kumar
Takshashila
01.06.1998
SC
2
375
Prafull Kumar
Vaishali
02.01.1998
Gen
3
376
Awanesh Kr. Pandey
Takshashila
14.12.1997
OSS (Gen)
4
378
Deepak Kumar
Vikramshila
05.02.1998
Gen
5
383
Gautam  Kumar
Takshashila
16.10.1997
Gen
6
386
Lokesh Kumar
Takshashila
23.07.1997
ST
7
389
Shivam Prakash
Vikramshila
18.08.1997
Gen
8
401
Narendra Kumar
Takshashila
22.12.1997
SC
9
404
Manish Kumar Ravi
Vikramshila
08.03.1998
Gen
10
414
Aditya Kr. Yadav
Vikramshila
02.11.1997
Gen
11
416
Rahul Raj
Takshashila
15.03.1998
Gen
12
419
Brajesh Kumar
Vikramshila
24.07.1997
Gen
13
421
Bittu Kumar
Takshashila
20.05.1998
Gen
14
423
Nikhil Kumar
Vaishali
04.10.1997
Gen
15
424
Chandrakant
Vikramshila
28.03.1998
SC
16
560
Vicky Kumar
Takshashila
15.07.1997
ST
17
567
Divyanshu
Takshashila
12.04.1998
OSS Gen
18
568
Ambikesh Kumar
Takshashila
06.10.1997
OSS Gen
19
571
Navneet Kumar Rai
Vaishali
29.11.1997
Gen
20
572
Avichal Raj
Takshashila
13.12.1997
Gen
21
573
Abhishek Kumar
Takshashila
05.10.1997
Gen
22
576
Hareram Kumar
Vikramshila
31.12.1997
Gen

 

SIXTH BATCH

PASSOUT CADETS: XII - C : 2015-16

CLASS TEACHER : Mr DK Chaurasiya

 

Sr.No.
School No
Name of Cadets 
House
Date of Birth
Category
1
368
Raman Kumar
Takshashila
18.09.1997
Def
2
369
Abhishek Kumar Jaiswal
Vikramshila
08.11.1997
Gen
3
371
Rahul Kumar
Takshashila
27.06.1998
Def
4
372
Neeraj Kumar
Gandhara
17.09.1997
Def
5
373
Abhishek Kumar
Gandhara
04.03.1998
Gen
6
377
Sudhanshu Kumar
Gandhara
10.10.1997
Gen
7
381
Saroj Kumar
Takshashila
15.06.1998
SC
8
384
Ankit Kumar
Vikramshila
20.11.1997
Gen
9
391
Shubhdeep 
Takshashila
12.10.1997
Gen
10
394
Arun Mahto
Vikramshila
15.11.1997
ST
11
396
Rohit Kumar Mishra
Takshashila
05.02.1998
Def
12
399
Anand Prakash
Vikramshila
10.10.1997
Def
13
403
Ashish Kr Singh
Vikramshila
10.02.1998
Def
14
405
Vikas Kumar
Vaishali
10.06.1998
Gen
15
406
Alok Kumar
Takshashila
06.08.1997
Gen
16
409
Vikash Kumar
Vikramshila
08.10.1997
ST
17
410
Ashish Anand
Vaishali
11.03.1998
Gen
18
418
Pramod Kumar
Vaishali
30.03.1998
Def
19
556
Binod Kumar 
Gandhara
01.07.1998
SC
20
563
Umang Kumar
Gandhara
13.09.1997
Def
21
566
Shubham Rai
Vaishali
08.03.1998
OSS(Gen)
22
570
Kumar Vaibhaw
Gandhara
29.01.1998
Gen
23
577
Naveen Kumar
Vikramshila
12.12.1997
Gen
24
579
Ayush Pandey
Vaishali
28.02.1998
Gen
25
639
Pranav Raj
Gandhara
12.02.1998
Gen
26
641
Md. Asif Nawaz
Vaishali
23.03.1998
Gen
27
650
Rahul Kumar
Gandhara
02.08.1997
SC
28
DS-19
Gaganjot  Singh
Vaishali
07.09.1997
DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSOUT CADETS : 2013-14

FIFTH BATCH

 

Ser
School No
Name
1
300
Himanshu Shekhar
2
302
Nitesh Kumar
3
303
Shreyash Gupta
4
304
Kundan Kumar
5
305
Digvijay Kumar
6
307
Gaurav Kumar
7
308
Dileep Kumar
8
309
Aditya Kumar
9
310
Ashutosh Kumar
10
DS-2
Abhinash Talukdar
11
312
Gaurav Raj
12
313
Sonu Kumar
13
314
Sadashiv Keshav
14
315
Akshay Ranjumesh
15
316
Saurabh Kumar
16
317
Yash Kumar
17
319
Samir Kumar
18
320
Vivek Kumar
19
321
Ravi Prakash Kumar
20
322
Ashutosh Raj
21
323
Abhishek Kumar
22
324
Sandeep Akash
23
325
Ravi Prakash 
24
326
Vivek Anand
25
327
Saroj Kumar Thakur
26
328
Nitesh Kumar
27
329
Rakesh  Raushan
28
331
Sarvesh Kumar
29
DS-11
Karan Singh
30
334
Ankur Ranjan
31
335
Alok Kumar
32
336
Ashutosh Kumar
33
337
Sumit Kumar
34
338
Raj Anand
35
339
Manish Bharti
36
340
Ashutosh Kashyap
37
341
Santosh Kumar
38
342
Priyanshu Kumar
39
343
Akshay Kumar
40
344
Rahul Kumar
41
345
Deepak Kumar
42
346
Pratush Dixit
43
347
Amit Kumar
44
348
Vivek Kumar Mishra
45
349
Nitish Kumar
46
350
Saket Kumar Mishra 
47
351
Dhananjay Kumar
48
352
Sneh Kumar
49
353
Pankaj Kumar
50
356
Nitish Kumar
51
332
Chandan Kumar
52
358
Rohit Kumar
53
551
Tushar Ranjan
54
552
Rahul Kishore
55
553
Rahul Raj

 

 

 

 

PASSOUT CADETS : 2012-13

FOURTH BATCH

Ser
School No
Name
1
229
Ritesh Kumar
2
230
Deepak Kumar 
3
231
Sanjeet Kumar Manjhi
4
233
Rahul Kumar Patwari
5
235
Amar Raj
6
236
Raushan Kumar
7
237
Navin Kumar Sartaj
8
238
Abhishek Kumar
9
239
Rahul Kumar 
10
240
Bimlendu Kumar
11
241
Sanjeet Kumar Singh
12
243
Raj Kumar
13
244
Aditya Kumar
14
245
Utsav Kumar
15
247
Sawan Kumar Singh
16
249
Shashwat Kumar Samar
17
251
Divyajyoti Kumar
18
252
Amish Kumar Singh
19
253
Abhimanyu Kumar
20
254
Prince Prabhat
21
255
Shashi Kumar
22
256
Abhishek Shastri
23
257
Nihal Ranjan
24
258
Sanjeev Kumar
25
260
Kunal Goswami
26
261
Navneet Kumar Srivastaw
27
262
Raj Aryan
28
263
Krishna Murari
29
265
Amit Kumar
30
267
Devanshu Dev
31
268
Chiranjeevi Bhardwaj
32
269
Saurav Kumar
33
271
Pintu Kumar
34
274
Praveen Kumar
35
275
Rohan Upmanyu
36
276
Deepak Kumar
37
277
Arunav Pankaj
38
278
Gaurav Kumar
39
280
Sunil Saurav
40
281
Sanu Kumar
41
282
Keshav Kumar
42
284
Chandra Bhanu Prakash
43
286
Kumar Sambhav
44
287
Chandan Kumar
45
289
Akash Gaurav
46
291
Rohit Kumar
47
292
Vivek Kumar
48
293
Shishupal 
49
294
Saurabh Kumar
50
295
Jeetendra Kumar
51
427
Rohit Kumar
52
449
Vivek Kumar
53
450
Satyam Tiwari
54
453
Devesh Kumar Jha
55
454
Mayank Dhar Garg
56
DS-13
Shahil Rai Kasyap

 

 

 

 

 

 

PASSOUT CADETS : 2011-12

THIRD BATCH

 

Ser
Roll No
Name
1
5114553
SHUBHAM KUMAR
2
5114564
RAHUL RAJ
3
5114568
ABHISHEK KUMAR
4
5114569
AMAN KUMAR
5
5114587
SATYA PRAKASH
6
5114559
GAURAV PRAKASH
7
5114562
KUNDAN KUMAR
8
5114563
KUNAL KUMAR
9
5114565
SAURAV ALOK
10
5114567
SHIKHAR GAGAN
11
5114570
KUMAR GAURAV
12
5114571
GAURAV KUMAR
13
5114573
DHEERAJ KUMAR
14
5114581
ANURAG KUMAR JHA
15
5114582
RAHUL ROY
16
5114590
MITHILESH KUMAR MAHTO
17
5114603
KUMAR SIDDHANT
18
5114555
AVINASH KUMAR
19
5114580
ROSHAN KUMAR SINGH
20
5114586
CHANDRA BHUSHAN
21
5114589
ANSHU KUMAR
22
5114592
SNEH SAGAR
23
5114595
ANAND RAJ
24
5114602
PAWANI MATHUR
25
5114551
PAWAN KUMAR
26
5114558
NISHANT KUMAR
27
5114560
SONU KUMAR
28
5114572
SAKET KUMAR
29
5114574
CHANDAN KUMAR
30
5114579
SORAB
31
5114583
DAYASHANKAR SINGH
32
5114588
GAUTAM KUMAR
33
5114594
KUMAR SHIVAM
34
5114598
RAVI KUMAR
35
5114599
MUKUND NATHANI
36
5114601
NEERAJ PANDIT
37
5114561
PRASHANT PRATYAY
38
5114575
SHASHI KUMAR
39
5114593
PRASHANT KUMAR
40
5114552
ABHISHEK KUMAR RAJ
41
5114566
JALAJ
42
5114577
RAHUL KUMAR
43
5114585
ANUP KUMAR SINGH
44
5114550
ANURAG KRITI NARAYAN
45
5114554
SANDEEP KUMAR JHA
46
5114584
ABHISHEK MADHUKAR
47
5114596
ASHISH KUMAR
48
5114600
NEERAJ KUMAR
49
5114576
ANAND KUMAR
50
5114591
CHANDRA BHUSHAN RANJAN
51
5114597
SHASHI KANT KUMAR
52
5114549
RAHUL RANJAN
53
5114556
DHANANJAY MAHATO
54
5114557
RAVI BHUSHAN KR CHOUDHARY
55
5114578
PRINCE YADAV

 

 

 

 

PASSOUT CADETS : 2010-11

SECOND BATCH

 

Ser
School No
Name
1
63
Sandeep Kumar
2
65
Dayanand Prakash 
3
68
Rana Pratap Singh
4
69
Saurabh Kumar 
5
71
Sonu Dixit 
6
72
Ankur Kumar 
7
73
Pankaj Vivek 
8
74
Banke Bihari 
9
75
Akshay Aman 
10
76
Rupesh Kumar 
11
77
Prashant Abhishek 
12
78
Ashik Raj 
13
79
Ayush Kumar 
14
80
Md Imdad Ali
15
81
Aditya Raman 
16
82
Manish Kumar 
17
83
Umesh Kumar 
18
84
Mritunjay Kumar
19
85
Kundan Kumar
20
86
Ashok Kumar Choudhary 
21
87
Nitesh Kumar
22
88
Chetan Anand 
23
89
Chandra Prakash Thakur
24
90
Varun Kumar Rai 
25
91
Maneesh Kumar
26
92
Jayant Kumar 
27
93
Dhanjt Kr Singh 
28
95
Himanshu Prabhakar 
29
96
Shekhar Kr Diwakar 
30
97
Bhartendu Kumar
31
98
Vibhanshu Kumar 
32
99
Alok Sartaj 
33
100
Pratik Kr Singh 
34
102
Sachin Kumar 
35
106
Dharamendra Kumar 
36
107
Vikrant Kumar 
37
108
Abhishek Koushik
38
109
Mukund Bihari
39
110
Suraj Kumar
40
111
Devbrat Singh 
41
112
Manas Bharti 
42
113
Kunal Krishn
43
116
Nandjee Ranjan 
44
117
Sachin Kumar 
45
118
Tarique Hayat 
46
120
Suraj Kumar
47
122
Suraj Kumar
48
123
Manish Kumar 
49
124
Azimul Haque
50
125
Vipin Kumar
51
128
Deepraj Sah 
52
129
Rohit Kumar 
53
130
Raj Babu Kumar 
54
132
Ghanshyam Prasad 
55
133
Rahul Kumar
56
135
Manoj Kumar 
57
138
Rajeev Ranjan 
58
139
Saket Kumar 
59
140
Sudhanshu Ranjan
60
141
Nishant Kumar 
61
142
Pavan Kumar 
62
143
Sumit Saurbh
63
144
Deepak Kr Suman
64
145
Pankaj Prabhat 
65
146
Rahul Kr Jha 
66
148
Sushant Sangam
67
149
Arun Kumar
68
150
Ankit Kumar 
69
153
Amit Ranjan 
70
154
Nitish Kumar 
71
155
Awanikant Kumar 
72
156
Shiv Kumar Jha
73
157
Abhishek Goswami
74
158
Amar Deep Kumar 
75
159
Aditya Prakash 
76
160
Manmohan Kumar 
77
161
Rajanshu Ujjwal 
78
162
Kumar Gaurav 
79
164
Nitish Kumar 
80
165
Pushkar Kumar 
81
166
Naveen Prabhakar 
82
296
Swaminathan 
83
297
Md Kashif Akhtar 
84
299
Vikash Kumar 

 

 

 

 

 

 

 

PASSOUT CADETS : 2009-10

FIRST BATCH

 

Sr.No.
School No
Name
1
1
Mukesh Kumar
2
2
Saurav Kumar
3
4
Pranshu Aditya
4
5
Pawan Kumar
5
6
Suman Kumar
6
7
Abhishek Bhardwaj
7
8
Kamal Nayan Sharma
8
9
Vivek Kumar
9
12
Sachin Kumar
10
13
Balendu Kumar Jha
11
15
Alok Kumar 
12
16
Akash Kumar 
13
17
Dhyan Ranjan
14
18
Ashutosh Kumar 
15
19
Mukesh Ranjan 
16
20
Ashish Kumar 
17
21
Ajay Kumar 
18
23
Prem Prakash 
19
24
Raj Bihari
20
26
Vikas Kumar 
21
27
Abhishek Kumar 
22
28
Sudhir Kumar 
23
29
Kumar Saurav
24
30
Kumar Deepak
25
32
Nishant Kumar Singh
26
35
S P Prerit 
27
36
Vikramjit Kumar Singh
28
37
Ankush Kumar Arya
29
38
Ayan Kumar 
30
39
Kumar Vishwajeet Ray
31
40
Arvind Kumar
32
41
Tribhuwan Ram
33
43
Pranav Prasun
34
44
Dileep Hembram
35
46
Vishnu Kumar Kisku
36
47
Santosh Kisku
37
48
Kumar Devanshu
38
49
Rakesh
39
50
Rajnish Kumar 
40
51
Diwakar Giri
41
52
Raushan Kumar 
42
53
Sunny Kumar 
43
54
Sonu Kumar 
44
55
Santosh Kumar 
45
56
Ritu Raj
46
57
Manish Kumar 
47
58
Niraj Bhardwaj 
48
59
Akhilesh Sinha
49
60
Rajan Kumar Singh
50
62
Sajal Saurav